Julius Caesar

Julius Caesar är den mest kända romaren av alla. Han erövrade stora områden och vände sig mot senaten i Rom. Han lyckades bli diktator på livstid men det varade inte så länge då senaten lät mörda honom.

citat:
Fega dör många gånger innan deras riktiga död.

citat:
Idag kunde fienden ha vunnit, om hade haft en general som var en vinnare.

citat:
Jag kom, jag såg, jag segrade.

citat:
Jag älskar förräderi men hatar en förrädare.

citat:
Jag är hellre den första i denna by, än den andre i Rom.

citat:
Tärningen är kastad.

citat:
Handling och Initiativ

citat:
Även du, min Brutus.
(Egentligen inte Caesars ord, utan hämtat från pjäsen Julius Caesar av W. Shakespeare)